DYNAMO 2008

"NO ILLUMINATION" - DYNAMO 2008

"NO ILLUMINATION" - DYNAMO 2008

DYNAMO 2008 – “NO ILLUMINATION”

INTRODUKSJON

Gjennom årtusener ble folks døgnrytme bestemt av vekslingen mellom dagslys og nattemørke. Ved soloppgang startet arbeidsdagen og den måtte avbrytes ved mørkets frembrudd. Dersom folk ønsket å være sammen etter mørkets frembrudd, klumpet de seg sammen rundt lyset fra tyrirøtter, tran- og oljelamper eller støpte lys. Det kostet, og det var sjelden lys mer enn ett sted i huset.

Det er ikke stort mer enn hundre år siden det kunstige lyset endret folks hverdag på en grunnleggende måte – først gasslyset og parafinlampen og siden det elektriske lyset. Thomas A. Edison var ikke den første som lyktes i å fremstille en elektrisk glødelampe. Men han viste i 1879 at det var mulig å lage glødelamper som en del av et system for elektrisk belysning.

Viderearbeidet skisse fra en General Electric lyspæreeske - DYNAMO 2008

Viderearbeidet skisse fra en General Electric lyspæreeske - DYNAMO 2008

Prosjektbeskrivelse Helene Nielsen & Joakim Lund

Prosjektet, som har fått arbeidstittelen; ” NO ILLUMINATION ”, tar utgangspunkt uvettig bruk av elektrisitet, i dette tilfelle gjelder det utendørs bruk av lyspærer.

Etter å ha gjennomgått utallige varianter av lyspærer i stort sett alle størrelser og kulører, fant vi ut at svaret lå i utformingen av de mange forskjellige forpakningene til de ulike produsentene. Enkelte av dagens standardiserte lyspærer bærer ved seg små ikonografiske bilder som indirekte skal forklare oss virkningen av og bruken av lyset.

På mange måter gav de oss klare referanser til Pop-artens verden. Tydelig inspirert av kunstnere som Andy Warhol, Tom Wesselman og ikke minst Roy Lichtensteins tydelige formspråk i hans interiørarbeider. (Sammenlign Bilde I og ”Interior with Mirror”)

Bilde I, General Electric 40w lyspære forpakning - DYNAMO  2008
Bilde I, General Electric 40w lyspære forpakning – DYNAMO 2008 

Roy Lichtenstein - Interior with Mirrored Wall 1991

Roy Lichtenstein – Interior with Mirrored Wall 1991

Etter å ha videreutviklet og nøye studert disse lyspæreeskene, har vi valgt oss ut ett bilde i første hånd. Hvor de fleste av disse fremstiller lyspærebruken mer generelt i ulike hjemmemiljø, viser det bildet vi tar utgangspunkt i lyspærer hengende utendørs.

Man ser en snor med 2 lyspærer hengende i løse luften, antydning av himmel i bakgrunnen og to stiliserte grantrær. Dette skal gi oss en tydelig beskjed om at disse lyspærene henger utendørs. Men selve kronen på verket, er den klare advarselen som påfølger. Tydelig beskrevet med et stort, svart kryss som strekker seg over kanten av hjørnene på bildet.

Dette skal selvsagt gi en klar pekepinn på at denne sort bruk av lyspærer ikke lar seg gjennomføre, og at det til og med vil sette liv i fare. (Bilde II)

Men det finnes to bilder på forpakningen. Det andre bildet viser oss lyspærene henger fra vegg til vegg i et mer hyggelig og minimalistisk hjemmemiljø. Som igjen beskriver den rette bruken av lyspærene. (Bilde III)

Bilde II - DYNAMO 2008

Bilde II - DYNAMO 2008

Bilde III - DYNAMO 2008

Bilde III - DYNAMO 2008

Ser vi videre på (Bilde II), ser vi det tydelige krysset over det svarthvite, stiliserte uterommet som igjen er plassert på en blå eske. For å kunne videreføre og bearbeide dette bildet videre har vi funnet ut at vi kan påvirke og dernest dramatisere budskapet ved å skifte ut fargene. Vi har latt oss inspirere av enkelte, danske veiskilt/forbudsskilt som presenteres i rødt, svart og hvitt. (Eks. I)

Eksempel I - DYNAMO 2008

Eksempel I - DYNAMO 2008

Som vi ser her i (Eks. I), har man i en eng satt opp dette skiltet for å understreke forbudet av Camping på akkurat dette området. Ved bruk av å stilisere en Tipi og en Campingvogn i svart med en kraftig, rød X over hele bildet. I-tillegg bruker man her også tekst på flere språk, slik at verken tyske, engelske eller skandinaver kan misforstå budskapet.

Ved å videreføre fargene fra de danske og norske trafikkskilt, skjer det noe med budskapet til lyspærene. Om man leser og oppfatter fargen rød som en intens og til tider en litt faretruende farge, forandrer bildet seg i det vi isolerer det på en hvit flate, og maler krysset i rødt Se (Bilde II og Bilde IV)

Bilde IV - DYNAMO 2008

Bilde IV - DYNAMO 2008

Ved å male om utgangspunktet (Bilde II), får vi en helt annen effekt og slagkraft idet som skal bli vårt sluttprodukt. (Bilde IV) Her skifter vi ut fargene og viderefører slagkraften og betydningen av et rødt kryss. (Eksempelvis som i NO SMOKING, Eks. III)

Eksempel III - NO SMOKING - DYNAMO 2008

Eksempel III - NO SMOKING - DYNAMO 2008

OPPSUMMERING

I dagens samfunn ser vi et tydelig overforbruk av strøm og elektrisitet. Det kan være alt fra ulike livsnødvendige medisinske maskiner, til det minste leketøy som bruker ulike typer av batterier. Heldigvis kommer nye aktører på banen med gode ideer om hvordan vi kan spare inn på strømforbruket. En stor utvikling i riktig retning er om vi alle skifter over til sparepærer, slik at vi alle kan bidra med litt for å redusere verdens strømforbruk sågar som vår egen strømregning. Vi håper at vårt arbeid ”NO ILLUMINATION” kan være med på å gjøre folk enda mer bevisst på deres forbruk og tidvis overforbruk.

En ting er i alle fall sikkert, mye har utviklet seg siden Thomas Alva Edison tok patent på Lyspæren i 1890. Men selve formen på lyspæren er noe vi alle kan kjenne igjen, selv om dagens sparepærer utvikler nye versjoner, selges det fortsatt millioner av de såkalte standardiserte lyspærene fortsatt. 

01.01.2008 - Overrekkelse i Haugesund Rådhus av "NO ILLUMINATION" Nr 1. til Ordfører Petter Steen Jr.

01.01.2008 - Overrekkelse i Haugesund Rådhus av "NO ILLUMINATION" Nr 1. til Ordfører Petter Steen Jr.