New QR – Code / Ny QR – Kode

I have just made a new QR- Code. Please use it and spread the word about my web-page.

Jeg har produsert en ny QR – Kode. Bruk den gjerne og del dem med andre for å informere flere om min hjemmeside.

Joakim Lund