Inngang 13 – Rogaland Kunstsenter 17.01.13 – 03.03.13

Joakim Lund - Grafikk - Inngang 13

Joakim Lund – Grafikk – Inngang 13

17. januar-3. mars
Vernissage torsdag 17. januar kl. 19.00
Vi har inviteret alle kunstnere i Rogaland til å sende inn et arbeid for å vise bredden i hva kunst kan være, for å se kjente og ukjente kunstnere sammen, samle inn og vise det ufattelige og det fattelige i samme hus.

Åpen dør for Kunst - Inngang 13 - presse

Åpen dør for Kunst – Inngang 13 – presse