LOVE FROM ABOVE

Love from Above is a series from 2008. The religious and the figure of Christ is always a great subject of artistic experiments and development. The icon is in itself so strong, but religion is always changing and adapting to modern timing. This is my tribute to the discussion. The Neon Christ giving us Love from Above.

Love from Above er en serie fra 2008. Det religiøse og Kristus figuren er alltid gjenstand for kunstneriske eksperimentering og utvikling. Ikonet er i seg selv så sterk, men religioner er alltid i endring og må tilpasses til moderne tider. Dette er mitt bidrag til diskusjonen. Neon Krusifikset gir oss Love from Above.

Love from Above ILove from Above I

Love from Above II

Love from Above II

Love from Above III

Love from Above III

Love from Above IV

Love from Above IV