LETTING SPACE – formidling av temporær kunst i det offentlige rom – 18. – 20. november

LETTING SPACE

formidling av temporær kunst i det offentlige rom

Screen Passage

18-20 november 2011

Prosjektet Letting Space baserer seg på temporær bruk av tomme lokaler i Stavanger byrom til formidling av kunstneriske prosjekter. Målet er å bruke disse “arbeidsledige rom” til kunstnere som vil skape og utstille temporære verk i det offentlige rom, knyttes til den pågående debatten om mangelen på eksperimentelle visningssteder – og kunst i det offentlige rom Stavanger.

Byen er i stadig vekst, grunnet næringsvirksomhet og kulturfeltets stadig utvidelse. I dag foregår det store debatter omkring bevaring og renovering av gamle kulturbygg, infrastruktur og prioriteringer knyttet disse. Det er fortsatt stor mangel på kunstneratelier og de uavhengige visningsrom. Dette er en stor utfordring for byens kunstliv og kulturelle infrastruktur. Samtidig eksisterer det flere tomme butikk og lager lokaler i sentrum og omegn, også langs de strekningene som utgjør en viktig byutviklingsakse i Stavanger, blant annet Pedersgata – mellom Nytorget og Tou Scene. Å utforske kreative ideer for bruk av ledige næringsareal, det være seg en butikk, kontor blokk eller leiligheter, vil kunne skape en ny arena for kunstproduksjon –og formidling, samt tilby et nytt perspektiv i byutviklingsarbeidet.

Første del av Letting Space skal presentere videokunstnere fra Rogaland og arrangeres i samarbeid med R-Open 2011. Tomme lokaler langs strekning Nytorget – Pedersgata i Stavanger sentrum skal tas i bruk til formidling av videoinstallasjon og performance 18-20 november – fra kl. 17.00-23.00.

 

Kunstnere og verk

Kenneth Varpe: Subsur

Anne Helen Robberstad: To be seen…

Eirik Lyster: “Superstar part II”

Henrik Koppen: Freyr

Joakim Lund: Drifting Landscape / Me as a Japanes Waterfall

Birgitte Løvås: Koreografi

Sjur Aas: Insomnia / Pictures of Nothing

Kurator: Daniela Arriado

Prosjektet er støttet av

Stavanger Kommune

Videorabeidene finner du også på Youtube her: